آموزش سافت سلکشن در تریدی مکس

1400/1/21 7:09:5627ام دی, 1399|آموزشی, مدلسازی سه بعدی|

آموزش استفاده از Soft Selection در تریدی استودیو مکس انتخاب نرم چیست و چه کاربردهایی در تریدی مکس دارد؟ وقتی گزینه انتخاب نرم (Soft Selection) روشن باشد، روی ورتکس، اج یا پولیگون هایی که در مجاورت اجزا انتخاب شده قرار دارند