پلن های عضویت

اشتراک دانلود طلائی

ماهانه

67هزار تومان
دسترسی ویژه
دانلود روزانه: 40 آیتم
سفارش
اشتراک دانلود پریمیوم

ماهانه

130هزار تومان
دسترسی وی‌آی‌پی
دانلود روزانه: 90 آیتم
سفارش
اشتراک دانلود اختصاصی

ماهانه

149هزار تومان
دسترسی انحصاری
دانلود روزانه: 120 آیتم
سفارش
اشتراک دانلود اختصاصی

3 ماهه

429هزار تومان
دسترسی انحصاری
دانلود روزانه: 120 آیتم
سفارش