رزولوشن:
4K
تکسچر دیوار White Plaster Wall With Wooden Beams 21 56
رزولوشن:
4K
تکسچر پارکت چوبی Light Herringbone Wood Parquet 20 26
رزولوشن:
4K
تکسچر بام Old Asbestic Roof 22 97
رزولوشن:
4K
تکسچر چوب Orange Painted Wooden Planks PBR 18 86
رزولوشن:
8K
تکسچر چوب VizPeople Wood V1 15 ShouSugiBan
رزولوشن:
4K
تکسچر چوب Fine Wood PBR 18 17
رزولوشن:
4K
تکسچر چوب Red Painted Wooden Planks PBR 18 60
رزولوشن:
8K
تکسچر چوب VizPeople Wood V1 10 Walnut
رزولوشن:
4K
تکسچر پارکت چوبی Diamond Wood Parquet 20 35
رزولوشن:
4K
تکسچر چوب Dark Fine Wood PBR 18 29
رزولوشن:
4K
تکسچر پارکت چوبی Dark Strip Wood Parquet 20 100
رزولوشن:
4K
تکسچر پارکت چوبی Dark Basket Wood Parquet 20 08
رزولوشن:
4K
تکسچر پارکت چوبی Light Reducing Square Wood Parquet 20 70
رزولوشن:
4K
تکسچر بام Grey Ceramic Roof With Moss 22 63
رزولوشن:
4K
تکسچر بام Brown Metal Roof 22 43
رزولوشن:
4K
تکسچر دیوار Damaged Black Wall 21 39
رزولوشن:
4K
تکسچر چوب Fine Wood PBR 18 88
رزولوشن:
4K
تکسچر بام Grey Ceramic Roof 22 13
رزولوشن:
4K
تکسچر دیوار Decorative Concrete Tiles 21 58
رزولوشن:
4K
تکسچر دیوار Damaged White Painted Wall 21 08