آموزش استفاده از Soft Selection در تریدی استودیو مکس

انتخاب نرم در تریدی مکس

انتخاب نرم چیست و چه کاربردهایی در تریدی مکس دارد؟

وقتی گزینه انتخاب نرم (Soft Selection) روشن باشد، روی ورتکس، اج یا پولیگون هایی که در مجاورت اجزا انتخاب شده قرار دارند تاثیرگذاری ایجاد می کند.

برای تنظیم رنج و شدت تاثیرگذاری در مجاورت ها باید از منوی Setting اقدام نمود.

عملگرهای منوی Setting به شرح زیر هستند:

  • Falloff: میزان شعاع تاثیرگذاری بر روی محدوده انتخاب شده را تعیین می کند. هرچه مقدار آن بیشتر باشد، محدوده بیشتری متاثر از انتخاب نرم خواهد شد.
  • Pinch: می تواند مثبت یا منفی باشد که استفاده از آن میزان شدت تاثیر روی کل مجموعه تعیین می شود. به این صورت که وقتی رو به مثبت مقدار آن زیاد شود شدت تاثیر از مرکز انتخاب رو به بیرون تاثیرگذاری کمتری خواهد داشت و تغییرات تیزتر می شود. برعکس درصورتی که مقدار آن منفی شود، تاثیرات روی محدوده بیرونی بیشتر می شود و تغییرات نرم تر خواهد بود.

  • Bubble: بابل همانطور که از اسمش معلوم است، یک حباب برای میزان Falloff درست میکند که با مثبت شدن آن مقدار آن را گسترش داده و حجم Falloff زیاد می شود و با منفی شدن آن از حجم Falloff کاسته می شود.

ستینگ انتخاب نرم

برای مشاهده آموزش تصویری این ابزار، آموزش استفاده از انتخاب نرم در لیندا را مشاهده کنید.