انتخاب هوشمند، انتخاب حرفه‌ای‌ها

متریال سازی

برای تهیه یک رندر با کیفیت بکار بردن و ساخت متریال های صحیح اهمیت بسیار زیادی دارد

تا حدی که گاهی اوقات کوچکترین تغییری در آنها باعث تغییرات اساسی در کیفیت نهایی رندرها و زمان رندرگیری می شود

با داشتن دانش کافی در زمینه ساخت متریال، در صحنه های تریدی، به راحتی می توان به اهداف پروژه دست یافت

تاکنون کتابخانه های متریال بسیار زیادی توسط شرکت های گوناگون ارائه شده اند

همچنین شرکت های بسیاری هرساله، تکسچرهای گوناگون را منتشر می کنند

این تکسچرها دارای طیف های خاصی هستند و برای کاربردهای گوناگون بکار برده می شوند

از استفاده در صحنه های تریدی رئال گرفته تا بازی سازی و یا ساخت انیمیشن ها

جدای اینکه متریال ها در هر رندر انجین با هم تفاوت دارند، ممکن است گاهی متریالی که در یک رندر انجین ساخته می شود، در دیگر انجین ها قابل شناسایی نباشد.

به همین علت ممکن است استفاده از لایبرری ها موافقان چندانی نداشته باشد

و گاهی برای استفاده و حتی نصب این لایبرری ها نیاز به آموزش و تجربه است.

اما معمولا تریدی آرتیست های حرفه ای دانش خود را نسبت به متریال سازی افزایش می دهند

و بطورکلی استفاده از تکسچرها و مپ های خود نرم افزارها را برای رندرهای تریدی رئال ترجیح می دهند

Go to Top