خیر، برای دانلود نیاز به نرم افزار خاصی ندارید، اما فایل های سنگین معمولا با IDM دانلود می شوند.