انتخاب هوشمند اینجاست تا کار را برای تریدی آرتیست ها (از تازه کار تا حرفه ای) آسان کند.

هر تکسچر یا مدل سه بعدی که ارائه می شود، از لحاظ کیفیتی و کارایی توسط متخصصان بررسی شده و کاملا قابلیت اجرایی دارد و با آگاهی کامل از اینکه یک تریدی آرتیست قرار است با آنها کار کند تنظیم شده اند.

همچنین در مواردی که لازم باشد، فایل های آموزشی روی آنها قرار می گیرد و یا با ارائه مقاله در بخش مجلات تضمین می شود تا مشکل و سوالی در استفاده از آنها برای تریدی آرتیست بوجود نیاید.