در پنل کاربری از بخش عضویت ها، روی اشتراک خریداری شده کلیک کرده و وارد عضویت مربوطه می شوید. در آنجا، محتوای ویژه در تب محتوا، محصولات ویژه در تب محصولات و تخفیف های ویژه در تب تخفیف ها قابل دسترسی هستند.