پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.