فایل های تریدی اسکای معمولا توسط خود هنرمندان مدلسازی فشرده و ارسال شده اند و ممکن است حجمی بهینه نداشته باشند.

ما پس از دریافت فایل های اورجینال از این وبسایت، آنها را یکبار اکسترکت می کنیم، و پس از انجام تست های مربوطه روی فایل و اطمینان کیفی آنها را دوباره با روش های بهینه تر و ایمن تری فشرده می سازیم.

به همین علت ممکن است بعضی مدل ها دارای حجمی کمتر از حجم نوشته شده در تریدی اسکای داشته باشند.